Punt de les Dones

  • Un servei d’informació i recursos per a les dones.
  • Un punt d’atenció primària per a les dones i les seves necessitats informatives.
  • Un nucli de promoció i dinamització per la igualtat homes/dones.
  • Un centre d’informació / divulgació / formació sobre la diversitat d’identitats sexuals.
  • Punt de trobada per a dones.
  • Punt d’assessorament i estímul per la participació de les dones.
  • Punt de formació per les associacions de dones del municipi.
Anuncis